تقدیرنامه مجلس شورای اسلامی

شرکت مهندسی طرح پردازان گاتا مفتخر به دریافت تقدیرنامه از نماینده شریف مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای محمد جواد کولیوند گردید. متن این نامه به ترتیب زیر می باشد.   شرکت مهندسی طرح پردازان گاتا با احترام،