معماری (طراحی و اجرا)

معماری (طراحی و اجرا)

شرکت گاتا با همکاری معماران،مهندسان و تیم های اجرایی مجرب و حرفه ای، تمامی پروژه های معماری از قبیل مشاوره، طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های ساخت و ساز، دکوراسیون داخلی و خارجی و محوطه سازی را با افتخار