کیف پاپ آپ خارجی

کیف پاپ آپ خارجی

این نوع کیف از جنس آلومینیوم می باشد و دارای چرخ و دسته برای حمل می باشد که از آسیب دیدن پاپ آپ کاملا محافظت می کند.

هزینه کیف پاپ آپ  : ۹۸۰۰۰۰ تومان

 

کیف پاپ آپ برزنتی

کیف برزنت چرخدار

کیف برزنتی چرخدار مخصوص نمایشگاه

هزینه کیف پاپ آپ  : ۳۸۰۰۰۰ تومان