کاتالوگ استند آهنی

این نوع کاتالوگ استند از جنس آهن می باشد .

دارای یک منحنی زیبا در قسمت نمای آن می باشد.

نمایش کاتالوگ ها یک طرفه است.

جهت جابجا کردن دارای چرخ های مخصوص میباشد.

کاتالوگ استند آهنی چرخدار

هزینه استند : ۲۳۵۰۰۰ نومان