پاپ آپ استند ریلی فنری ۵ * ۳

پاپ آپ 3 در 5

هزینه پاپ آپ : ۶۱۵۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۵۱۰۰۰۰ تومان

هزینه نصب مگنت : ۶۰۰۰۰ تومان

ابعاد چاپی :               ارتفاع: ۲۳۴ سانتی متر                   طول : ۵۰۴ سانتی متر

 

پاپ آپ ۳ در ۵ خارجی هاردکیس

پاپ آپ 3 در 5 خارجی

هزینه پاپ آپ : ۱۶۵۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۵۳۵۰۰۰ تومان

هزینه نصب مگنت : ۶۰۰۰۰ تومان

ابعاد چاپی :               ارتفاع: ۲۳۰ سانتی متر                   طول : ۴۹۰ سانتی متر