پاپ آپ استند ریلی فنری ۴ * ۳

پاپ آپ 3 در 4

هزینه پاپ آپ : ۵۲۵۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۴۵۰۰۰۰ تومان

هزینه نصب مگنت : ۵۰۰۰۰ تومان

ابعاد چاپی :               ارتفاع: ۲۳۴ سانتی متر                   طول : ۴۳۲ سانتی متر

 

پاپ آپ ۳ در ۴ فنری سوئیسی برزنتی

پاپ آپ 3 در 4 su

هزینه پاپ آپ : ۹۰۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۳۳۵۰۰۰ تومان

هزینه نصب مگنت : ۵۰۰۰۰ تومان

ابعاد چاپی :               ارتفاع: ۲۳۰ سانتی متر                   طول : ۴۲۰ سانتی متر

 

پاپ آپ ۳ در ۴ خارجی هاردکیس

پاپ آپ 3 در 4 خارجی

هزینه پاپ آپ : ۱۵۰۵۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۴۶۵۰۰۰ تومان

هزینه نصب مگنت : ۵۰۰۰۰ تومان

ابعاد چاپی :               ارتفاع: ۲۳۰ سانتی متر                   طول : ۴۲۰ سانتی متر