پاپ آپ استند ریلی فنری ۳ * ۳

پاپ آپ 3 در 3

هزینه پاپ آپ : ۴۶۵۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۳۹۵۰۰۰ تومان

هزینه نصب مگنت : ۵۵۰۰۰ تومان

ابعاد چاپی :               ارتفاع: ۲۳۴ سانتی متر                   طول : ۳۶۰ سانتی متر

 

پاپ آپ ۳ در ۳ فنری سوئیسی برزنتی

پاپ آپ فنری 3 در 3 su

هزینه پاپ آپ : ۸۴۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۳۷۵۰۰۰ تومان

هزینه نصب مگنت : ۴۰۰۰۰ تومان

ابعاد چاپی :               ارتفاع: ۲۳۰ سانتی متر                   طول : ۳۵۰ سانتی متر

 

پاپ آپ ۳ در ۳ خارجی هاردکیس

پاپ آپ خارجی

هزینه پاپ آپ : ۱۳۵۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۳۹۵۰۰۰ تومان

هزینه نصب مگنت : ۴۵۰۰۰ تومان

ابعاد چاپی :               ارتفاع: ۲۳۰ سانتی متر                   طول : ۳۵۰ سانتی متر