اکنون شما می توانید در این قسمت با مهندسان مجرب شرکت گاتا آشنا شوید. لطفاً برای تماس مستقیم و مشاهده رزومه اعضا بر روی عکس کلیک کنید. 

مهندس علیرضا سیف پور

مهندس سهیل سیف پور

مهندس م - امانی نسب

مهندس پوریا هوشمند

مهندس محمدرضا سیفی

مهندس محمد صدارتی

مهندس علی اکبر پالیزگر