میز کانتر تاجدار سفید

میز کانتر دارای مزایای ذیل می باشد.

۱ – سهولت در حمل

۲ – اشغال فضای کم

۳ – نمایش کسب و کار

۴ – قابلیت ارائه کاتالوگ های مربوط به کسب و کار توسط افراد

۵ – قابلیت تعویض مطالب چاپی روی کانتر

۶ – نصب در کوتاهترین زمان

۷ – ارزش بیشتر نسبت به هزینه

۸ – مزیت ارائه تبلیغات در قسمت تاج را نسبت به میز کانتر بدون تاج دارد.

 

هزینه میز کانتر  : ۲۷۹۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۹۵۰۰۰ تومان