مهندس محمد صدارتی
محمد صدارتی

کارشناس معماری

به مدت ۶ سال عضو هیئت مدیره شرکت اجرای سازه رایزن البرز

۲ سال ناظر پروژه برج های طوبی تهران

۶ سال مهندس ناظر پروژه شهید خرازی تهران(بزرگترین شهرک مسکونی ایران)

سمت در شرکت گاتا : ناظر و هماهنگ کننده پروژه های شرکت