مهندس علی اکبر پالیزگر
علی اکبر پالیزگر

کارشناس عمران و کارشناس ارشد معماری

پنج سال سابقه کاری در زمینه اجرای پروژه های عمرانی
ناظر اجرا در پروژه مسکن مهر ، شهر کرج
دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی
سمت در شرکت گاتا : طراح ،محاسب و مشاور اجرایی