دپارتمان معماری

معماری، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هم‌آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.

باید معماری را از مهندسی سازه و ساخت و ساز متمایز ساخت. گرچه بسیاری از بناها (نظیر خانه‌ها و مکان‌های عمومی) کاملاً در حیطه دانش معماری‌ست، برخی سازه‌ها و بناهای دیگر (مثل یادمان‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و غیرو) وجود دارند که در مرزی بین معماری و مهندسی یا معماری و هنرقرار می‌گیرند.

شما به دپارتمان تخصصی معماری شرکت گاتا وارد شده اید. اکنون می توانید با کلیک بر روی عکس های زیر به بخش مورد علاقه خود وارد شوید.

زیر مجموعه مسکونیزیر مجموعه تجاریزیر مجموعه اداریزیر مجموعه درمانیزیر مجموعه غرفه نمایشگاهیزیر مجموعه صنعتی