لایت باکس دیواری

لایت باکس دیواری

ابعاد لایت باکس : ۴۵ در۶۵ سانتیمتر

ابعاد چاپ : ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر

هزینه لایت باکس : ۲۵۵۰۰۰ تومان

هزینه چاپ بک لایت : ۶۰۰۰۰ تومان

لایت باکس ثابت

لایت باکس ثابت

ابعاد لایت باکس : ۴۰در۱۴۰ سانتیمتر

ابعاد چاپ : ۳۰ در ۱۳۰ سانتیمتر

روشنایی مهتابی می باشد

هزینه لایت باکس : ۳۵۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ بک لایت : ۷۰۰۰۰ تومان

لایت باکس گردان

لایت باکس گزدان

ابعاد لایت باکس : ۴۰در۱۴۰ سانتیمتر

ابعاد چاپ : ۳۰ در ۱۳۰ سانتیمتر

روشنایی مهتابی می باشد

هزینه لایت باکس : ۴۰۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ بک لایت : ۸۰۰۰۰ تومان

 

فروش تجهیزات نمایشگاهی شرکت گاتا در کرج و تهران

پاپ آپ ،رول آپ ، میز کانتر ، کاتالوگ استند ،استند ،تخته شاسی،سه پایه بوم