سقف های ساده در جاهای مختلف و کاربری های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.

 در ساختمان ها برای پوشاندن کانال های کولر یا تاسیسات یا پوتر سازه ای ساختمان از این سقف ها استفاده می شود.

از طرفی برای طرح انداختن در سقف و یا پایین آوردن سقف از این سقف ها میتوان استفاده کرد.

کاربرد بسیار خوبی به جای سقف رابیتس و گچکاری دارد(با مزایای خاص خود).

در زیر نمونه سقف های ساده اجرا شده را میبینید.

پوشش کانال کولر راهرو اداری
پوشش کانال کولر راهرو اداری
سقف شوروم اداری
سقف شوروم اداری
سقف راهرو مسکونی
سقف راهرو مسکونی
سقف اداری
سقف اداری
سقف پارکینگ
سقف پارکینگ
سقف آمفی تئاتر
سقف آمفی تئاتر