رول آپ استند ایرانی به گونه ای می باشد که طرح مورد نظر را روی کاغذ مخصوص چاپ میگردد و لمینت سرد رو آن انجام میگردد سپس بعد از اتصال به یک فنر خاص به داخل یک قوطی آلومینیومی جمع می گردد.

رول آپ استند ایرانی

امکان تعویض چاپ نیز وجود دارد.

حمل و جابجایی بسیار آسانی دارد.

ابعاد آن ۸۵ سانتی متر عرض و ۲۰۰ سانتی متر ارتفاع دارد.

رنگ نقره ای می باشد.

مناسب نصب در فروشگاه ها ، نمایشگاه ها ، داروخانه ها ، همایش ها ، اداری می باشد.

هزینه رول آپ : ۱۲۵۰۰۰ تومان

هزینه چاپ و لمینت : ۱۰۵۰۰۰ تومان