لیست محصولات تجهیزات نمایشگاهی شرکت گاتا به شرح ذیل می باشد:

پاپ آپ

رول آپ

کاتالوگ استند

میز کانتر

استند

لایت باکس

فوم برد

فروش تجهیزات نمایشگاهی شرکت گاتا در کرج و تهران

پاپ آپ ،رول آپ ، میز کانتر ، کاتالوگ استند ،استند ،تخته شاسی،سه پایه بوم