فضاهای اداری

Office spaces

فضاهای اداری، محیط هایی سرشار از کار و فعالیت هستند که نیمی از زمان زندگی خود را در آن جا صرف می کنیم.معماران کمی هستند که در طراحی فضای اداری علاوه بر کارکرد، توجه خود را به آرامش کاربر معطوف کنند، آرامشی نشات گرفته  از تلفیق کار و زندگی که امروزه بسیار بیشتر در هم تنیده شده اند.

شرکت گاتا با معماران، مهندسان و کادری مجرب با افتخار طراحی و اجرای انواع :

۱- دفاتر اداری

۲- ساختمان های اداری

۳-  مراکز آموزشی، تفریحی، فرهنگی و …

و تمامی پروژه های بخش اداری را می پذیرد.

در ذیل از همان فضاهای اداری که طراحی آن را براساس تلفیق کار و زندگی و توجه به شاخصه‌های معماری سبز می باشد بازدید می نماییم:

۱- نمونه طراحی اتاق کنفرانس

طراحی اتاق کنفرانس

۲ – طراحی دفتر مدیریت بخش امور مشتریان

طراحی دفتر مدیریت بخش امور مشتریان

۳ – طراحی لابی ریاست

طراحی لابی ریاست

۴ – طراحی لابی ریاست

طراحی لابی ریاست

۵ – طراحی پارتیشن بخش امور مشتریان

طراحی پارتیشن بخش امور مشتریان

۶ – طراحی فضای ورودی

طراحی فضای ورودی

۷ – طراحی فضای ورودی

طراحی فضای ورودی

۸ –  طراحی آبدارخانه

 طراحی آبدارخانه

۹ –  طراحی آبدارخانه

 طراحی آبدارخانه

۱۰ –  طراحی دفتر کار اداری

 طراحی دفتر کار اداری

۱۱ – طراحی لابی در فضای اداری محدود

طراحی لابی در فضای اداری محدود

۱۲ – طراحی اتاق ریاست و جلسات

طراحی اتاق ریاست و جلسات

۱۳ – طراحی پارتیشن بخش اداری

طراحی پارتیشن بخش اداری

۱۴ – طراحی واحد اداری

طراحی واحد اداری

۱۵ – طراحی دفترخانه

طراحی دفترخانه

۱۶ – طراحی فضای نشیمن و انتظار اداری

طراحی فضای نشیمن و انتظار اداری

۱۷ –  طراحی نمای ساختمان اداری آرشام

 طراحی نمای ساختمان اداری آرشام

۱۸ – طراحی نمای ساختمان اداری پارسیان

طراحی نمای ساختمان اداری پارسیان

۱۹ – طراحی نمای ساختمان اداری تخت جمشید

طراحی نمای ساختمان اداری تخت جمشید

با ما در ارتباط باشید…