دپارتمان آموزش

با توجه به اینکه آموزش یکی از موثرترین عوامل در تغییر رفتار و ارتقاء مهارت ، توسعه تخصصی ، بینش و نگرش است و اینکه امروزه ساختن جامعه ای مطلوب و کارآمد تاحدود زیادی می تواند از طریق آموزش میسر گردد، شرکت گاتا گروپ با تکیه بر توانایی مهندسان بنام خود جهت پوشش دادن نیاز آموزشی جامعه در ارتباط با علم معماری، دپارتمان آموزش خود را فعال نموده است.

شما به دپارتمان تخصصی آموزش شرکت گاتا وارد شده اید. اکنون می توانید با کلیک بر روی موارد مورد علاقه خود، اطلاعاتی مفید از منظر معماری به دست آورید.